LogowanieLicznik odwiedzin

mod_vvisit_counterDzisiaj8
mod_vvisit_counterWczoraj0
mod_vvisit_counterW tym tygodniu8
mod_vvisit_counterW zeszłym tygodniu0
mod_vvisit_counterW tym miesiącu8
mod_vvisit_counterW zeszłym miesiącu0
mod_vvisit_counterWszystkich29640
Publikacje PDF Drukuj Email

 

Książki:

 1. "Public Relations instytucji bezpieczeństwa", (współautorstwo: Marek Bodziany), Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych we Wrocławiu, Wrocław 2013, s. 250.
 2. "Uczestnictwo kobiet w Siłach zbrojnych, Straży Granicznej i Policji. Analiza socjologiczna", Jan Maciejewski, Katarzyna Dojwa, Wyd. IEA, Wrocław 2012, s. 238.
 3. "Kobiety w grupach dyspozycyjnych", Katarzyna Dojwa, Wyd. Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych im. gen. Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu, Wrocław 2012, s. 244.
 4. "Grupy dyspozycyjne w obliczu wielkiej zmiany" , (red.) Bodziany Marek, Maciejewski Jan, Dojwa Katarzyna Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2010.
 5. "Podoficerowie zawodowi Wojska Polskiego. Studium socjologiczne", J. Maciejewski, R. Grabizna, T. Haduch, A. Pieczywok, L. Wełyczko, K. Dojwa, Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2008, s. 220.
 6. "Kobiety w grupach dyspozycyjnych społeczeństwa. Socjologiczna analiza roli kobiet w wojsku, policji i innych grupach dyspozycyjnych społeczeństwa"  pod red. K. Dojwy i J. Maciejewskiego, Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2007, s. 484.


Artykuły:

 1. "Stosunek Polaków do migrantów. Refleksje socjologiczne w świetle wybranych badań empirycznych", "Rocznik Europeistyczny", R 2, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2016, s. 61-82.
 2. "Żołnierz jako profesja: materialne aspekty zawodowej służby wojskowej wobec uwarunkowań polskiego rynku pracy" [w:], "Riadenie bezpečnosti zložitých systémov 2016: zborník vedeckých a odborných prác 6. medzinárodna vedecko-odborna konferencja", Matúš Grega, Róbert Hurný i Zuzana Berníková red.,Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika, Liptovský Mikuláš 2016, s. 92-101.
 3. "Wybrane aspekty praktyczne funkcjonowania straży gminnych (miejskich) w Polsce", "Samorząd Terytorialny", R. 26, nr 6 (2016), s. 34-48.
 4. "Case Study bojkotu konsumenckiego marek LPP SA w świetle społecznej odpowiedzialności biznesu", "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", Nr 414 (2015), s. 205-219.
 5. "Poles'Sense of Security - Selected Sociological Aspects", "Science and Military", 1/2015, s. 49-55.
 6. "Zarządzanie różnorodnością kulturową w organizacji: wybrane aspekty w kontekście grup dyspozycyjnych" [w:], "Grupy dyspozycyjne w systemie współpracy transgranicznej na rzecz bezpieczeństwa", pod red. Jana Maciejewskiego, Małgorzaty Stochmal, Agnieszki Sokołowskiej, Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2015, s. 103-128.
 7. "Aktywność straży miejskich i gminnych w Polsce w sferze edukacji dla bezpieczeństwa: Wybrane aspekty" [w:], "Edukacja a bezpieczeństwo w różnych wymiarach i kontekstach. Formacje militarne i paramilitarne wobec wyzwań edukacyjnych", pod red. Barbary Wiśniewskiej-Paź, Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2015, s. 311-333
 8. "Instytucje bezpieczeństwa (grupy dyspozycyjne) jako atrakcyjni pracodawcy? Wybrane aspekty teoretyczne i praktyczne" [w:], "Wyzwania rynku edukacyjnego wobec rynku pracy - wymiary lokalne, regionalne i ponadregionalne", pod red. Barbary Wiśniewskiej-Paź, Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2015, s. 297-320.
 9. "Wrocławska Straż Miejska : wybrane aspekty aktywności instytucji porządku publicznego" [w:], "Społeczne i ekonomiczne aspekty urbanizacji i metropolizacji", red. Marian Malikowski, Mariusz Palak, Janusz Halik, Wyd. Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów 2015, s. 193-210
 10. "Rodzina wojskowa w II (1918-1939) i III Rzeczpospolitej: wybrane aspekty socjologiczne", [w:] M. Martinská, A. Sipko (red.), "Súčasný stav a možný vývoj kvality života rodiny profesionálneho vojaka : zborník vedeckých a odborných prác", Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika Liptovský Mikuláš, Liptovský Mikuláš 2014, s. 89-108.
 11. "Straże gminne (miejskie) a ochrona porządku publicznego", "Samorząd Terytorialny", nr 12, 2013, s. 21-33.
 12. "W drodze na wojnę... kobiety w amerykańskich siłach zbrojnych : aspekty historyczne i współczesne", [w:] M. Bodziany i in. (red.), Społeczeństwo a wojna : paradoks wojny we współczesnym ładzie międzynarodowym, Wyd. WSOWL, Wrocław 2013.
 13. "Służba kobiet w instytucjach bezpieczeństwa: wyzwania dla kobiet, instytucji, czy społeczeństwa?", [w:] "Bezpieczeństwo współczesnego świata: edukacja i komunikowanie", Z. Dziemianko, A. Kijas (red.), Wyd. Wyższej Szkoły Handlu i Usług, Poznań 2013, s. 55-65.
 14. "Policja jako organizacja formalna w systemie administracji państwowej. Wybrane aspekty w kontekście socjologii administracji", [w:] "Socjologia administracji in statu nascendi", K. Motyka, R. Stec (red.), Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2013, s. 85-110.
 15. "Polskie straże miejskie i gminne w lokalnym systemie bezpieczeństwa. Wybrane aspekty", [w:] M. Martinská, A. Sipko (red.), Riadenie Bezpečnosti Zložitych Systémov, Medinárodny Vedecko-Odborny Seminár, 18-22.02.2013, Liptovsky Mikuláš, Slovakia, 2013, s. 93-100.
 16. "Czy Polacy są pacyfistami? Postawy i opinie Polaków względem wybranych kwestii podnoszonych przez ruch pacyfistyczny", "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych im. gen. Tadeusza Kościuszki", 2013, nr 1, s. 57-70.
 17. "Od samorządu do polityki? Studium przypadku prezydenta Wrocławia Rafała Dutkiewicza" (współautorstwo: P.Turczyński), [w:] "Res Politicae" (wydanie specjalne), J. Mizgalski, J. Sielski (red.), Wyd. Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, Częstochowa 2012, s. 277-301.
 18. "Żołnierze zawodowi w strukturze społecznej. (Auto)prestiż zawodu wojskowego w świetle badań własnych", (współautorstwo P. Turczyński), [w:] "Stratyfikacja w grupach dyspozycyjnych ? socjologiczne azymuty badawcze", J. Maciejewski, B. Stasiaczyk, W. Forysiak i Z. Kuźniar (red.), Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2012.
 19. "Czy Polacy są pacyfistami? Postawy i opinie Polaków względem wybranych kwestii podnoszonych przez ruch pacyfistyczny", Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych im. gen. Tadeusza Kościuszki, 2012, nr 3.
 20. "Elity II RP wobec zagrożenia wojennego ze strony Niemiec hitlerowskich" (współautorstwo z P. Turczyńskim), [w:] "Polska wobec zagrożenia ze strony Trzeciej Rzeszy", pod red. Henryka Ćwięka i Zdzisława Cuttera, Wydaw. im. Stanisława Podobińskiego Akademii im. Jana Długosza, Częstochowa 2012, s. 369 ? 382.
 21. "Image of the National Fire Brigade among Poles : selected sociological issues" (współautorstwo J. Wardzała ? Kordyś), [w:] "Riadenie bezpecnosti zlozitych systemov 2012: medzinarodny vedecko-odborny seminar : zbornik vedeckych a odbornych prac", red. zborníka: Jozef Matis, Eva Zawodna, Akademia ozbrojenych síl generala Milana Rastislava Stefanika, Akademia ozbrojenych síl generala Milana Rastislava Stefanika, Liptovsky Mikulas 2012, s. 125-133
 22. "Pacyfizm jako ruch społeczny - wybrane aspekty historyczne i socjologiczne", Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych im. gen. Tadeusza Kościuszki, 2012, nr 2, s. 157-166.
 23. "Kobiety w polskiej armii: wybrane aspekty historyczne i współczesne", [w:] "Ona w XXI wieku - interdyscyplinarny obraz kobiety", pod red. Magdaleny Baranowskiej-Szczepańskiej, Instytut Naukowo-Wydawniczy MAIUSCULA, Poznań 2011, s. 207-230.
 24. "Stabilność i prestiż. Postrzeganie profesji żołnierza zawodowego przez studentów wojskowych" (współautorstwo P. Turczyński), "Kwartalnik BELLONA", 3/2012.
 25. "Instytucje bezpieczeństwa w percepcji społecznej. Wybrane aspekty" [w:] "Marketing przyszłości. Trendy. Strategie. Instrumenty" tom: "Komunikacja marketingowa podmiotów rynkowych", "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego" nr 712, "Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu" nr 26, Szczecin 2012, s. 395-408.
 26. "Teoretyczne i praktyczne aspekty badań samorządu terytorialnego. Wybrane zagadnienia w świetle metod jakościowych i ilościowych", [w:] "20 lat samorządu terytorialnego w Polsce. Sukcesy, porażki, perspektywy" pod red. Katarzyny Miecznikowskiej ?Czerniak i Katarzyny Radzik ? Maruszak, Wyd. UMCS, Lublin 2012, s.173-192.
 27. "Public Realtions Policji. Wybrane aspekty praktyczne", Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu, seria "Zarządzanie", Sosnowiec 2/2011, s. 107-128.
 28. "Public Relations instytucji publicznej: wybrane instrumenty kreowania wizerunku na przykładzie Policji",", [w:] "Public Relations we współczesnym świecie: między służbą organizacji i społeczeństwu" po red. J.Olędzkiego, Wyd. Asper", Warszawa 2011. s.207- 231.
 29. "Wybrane instrumenty promocji w kreowaniu wizerunku Wojska Polskiego w okresie profesjonalizacji" (współautorstwo: J. Wardzała-Kordyś) , [w:] "Marketing przyszłości: trendy, strategie, instrumenty. Przedsiębiorstwo i konsument w ewoluującym otoczeniu", red. G. Rosa, A. Smalec, seria: "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego" nr 661, "Ekonomiczne problemy Usług" nr 73, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2011, s. 321-335"Service in special availability groups and family life. Sociological deliberations", [w:] "Psychologickie a sociologicke aspekty podpory a pomoci personelu v nasadeni", J. Matis, E.Zavodna (red.) Medzinarodny Vedecko- Odborony Seminar, Liptowski Mikulasz 2011 s. 71 ? 77.
 30. "Rekrutacja i selekcja jako elementy procesu kadrowego : ujęcie teoretyczne w świetle socjologii grup dyspozycyjnych", [w:] "Rekrutacja do grup dyspozycyjnych - socjologiczna analiza problemu" pod red. Jana Maciejewskiego i Marcina Literackiego, Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2011, s. 19-37.
 31. "Samorząd terytorialny i władze samorządowe w percepcji społecznej. Wybrane aspekty socjologiczne", [w:] "Polityka na szczeblu samorządu terytorialnego" pod red. Stanisława Sulowskiego, Instytut Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego, Studia Politologiczne / Uniwersytet Warszawski. Instytut Nauk Politycznych ; vol. 20, Warszawa 2011, s. 21-40.
 32. "Rekrutacja do grup dyspozycyjnych" (współautorstwo z prof. J. Maciejewskim), "Kwartalnik Bellona", 1/2011, s. 252-254. 
 33. "Policjantki: elementy portretu kreślone na łamach mediów branżowych", "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych we Wrocławiu", 2/2011, s. 164-184. (więcej pod tym linkiem: http://www.wso.wroc.pl/images/pliki/wpikbn/zn_2011/zn_2_2011/12_dojwa.pdf )
 34. "Polskie Stronnictwo Ludowe na arenie samorządowej. Wybrane aspekty aktywności ludowców w wyborach samorządowych w latach 1990-2010", "Samorząd terytorialny", 7-8/2011, s. 47-60. (więcej pod tym linkiem: http://www.eoficyna.com.pl/x_C_I__PT_40159193__PZTA_J__ZAK_SPIS.html#5 )
 35. "Poznawanie instytucji bezpieczeństwa i funkcjonariuszy grup dyspozycyjnych dzięki badaniom empirycznym. Wybrane aspekty teoretyczne i praktyczne" , (współautorstwo P.Turczyński) "Grupy dyspozycyjne w obliczu wielkiej zmiany" , (red.) Bodziany Marek, Maciejewski Jan, Dojwa Katarzyna Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2010, s. 361 - 380.
 36. "Realizacja badań empirycznych z udziałem przedstawicieli grup dyspozycyjnych. Wybrane aspekty teoretyczne i praktyczne" , (współautorstwo: P.Turczyński), [w:]  "Społeczne aspekty zawodu wojskowego"  pod red. M.Baran-Wojtachnio, J.Dziedzic, M.Kloczkowskiego, J.Maciejewskiego, W.Nowosielskiego, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2010, s. 343-366.
 37. "Sołtysi. Liderzy lokalni wspólnoty wiejskiej zorientowani na władzę lokalną?" , [w:] "Władza i przywództwo polityczne w demokracji"  pod red. Ewy Nowak i Doroty Litwin - Lewandowskiej, Wyd. UMCS, Lublin 2010, s. 137-152.
 38. "Kobiety w Policji. Wybrane aspekty historyczno - socjologiczne w kontekście służby kobiet w formacjach mundurowych w Polsce" , [w:]  "Kobiety - feminizm - demokracja. Wybrane zagadnienia z seminarium IFiS PAN z lat 2001 - 2009" , pod red. B.Budrowskiej, IFiS PAN, Warszawa 2010, s. 156-174.
 39. "Osoby starsze jako wyborcy. Ujęcie socjologiczne", [w:] "Osoby starsze wobec polityki. Rola osób starszych wobec kształtowania polityki" pod red. Małgorzaty Krzysztofik i Dariusza Gruzy, Wyd. Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra 2010, s. 15-29.
 40. "Ateista jako inny w naszym społeczeństwie. Ujęcie socjologiczne", pod red. L. Dziewięckiej-Bokun, A.Śledzińskiej, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2010, [w:] "Społeczeństwo wobec "Innego" : kategoria "Innego" w naukach społecznych i życiu publicznym" pod red. L.Dziewięckiej-Bokun, A.Śledzińskiej-Simon, Wyd. Adam Marszałek 2010. 
 41. "Samorząd lokalny jako kreator społeczeństwa obywatelskiego w Polsce. Wybrane aspekty", [w;] "Samorząd pomocniczy jako czynnik pobudzający społeczeństwo obywatelskie na wsi", pod red. Andrzeja Saksonia, Patryka Węgierkiewicza, Wydawca: Stowarzyszenie Fundamenty Silnego Państwa, Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów, Instytut Zachodni, Konin 2010, s. 95 - 118.
 42. "Pomiędzy "misją" a "rynkiem". Próba analizy znaczenia prasy lokalnej dla społeczności lokalnej", [w::] "Media lokalne i dziennikarstwo. Aspekty współczesne i historyczne" pod red. Katarzyny Pokornej - Ignatowicz i Stanisława Michalczyka, Krakowska Akademia im. Frycza Modrzewskiego, Kraków 2010, s. 34-48.
 43. "Rola i znaczenie Internetu w budowaniu w Polsce społeczeństwa wiedzy. Ujęcie socjologiczne", [w:] "Nauczyciel andragog we współczesnym społeczeństwie" pod red. J.Maciejewsiego i W.Horynia, Wyd. Uniwersytet Wrocławski, Wrocław 2010, s. 149-164.
 44. "Struktura zawodowa i społeczna percepcja zawodów w Polsce. Ujęcie socjologiczne" (współautorstwo z J.Maciejewskim), "Wrocławski Biuletyn Gospodarczy. Ekonomia i Socjologia", Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Wrocław 2009, Nr 41/2009, s. 54-72.
 45. "Nasza-klasa-samorządowa.pl. Radni samorządu wojewódzkiego na łamach serwisu wspólnotowego", "Samorząd Terytorialny", 12/2008 (216), s. 14 - 24.
 46. "Socjologia grup dyspozycyjnych", "Kwartalnik Bellona", nr 3/2009 (658), Wyd. Redakcja Wojskowa, s. 185-186.
 47. "Pomiędzy teorią a praktyką. <<Ojcowie socjologii>> jako politycy", [w;] "Politologia jako nauka? Analiza politologiczna wobec kwestii współczesnego świata" pod red. Małgorzaty Krzysztofik, Dariusza Gruzy, Wydawnictwo "Majus", Zielona Góra 2009, s. 73 - 89.
 48. "Kobiety w mundurze. Wybrane aspekty służby kobiet w wojsku, policji i straży granicznej", "Polityka Społeczna", 1/2009 (418), s. 19-24.
 49. "Policjanci jako grupa dyspozycyjna społeczeństwa polskiego. Pomiędzy zawodem a służbą", [w:] "Bezpieczeństwo we współczesnej społeczności lokalnej", red. A Szecówka, J. Dzieńdziora, S. Musiał, Wyd. Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu, Racibórz 2009, s. 119-132.
 50. "Droga do szeregowca. Wojsko polskie i zawodowa służba w armii w opiniach młodzieży", [w;] "Podoficerowie grup dyspozycyjnych", red. J. Maciejewski, A.Rusak, A.Krasowska - Marut, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2009.
 51. "Socjologiczny portret przyszłych żołnierzy zawodowych Wojska Polskiego", [w;] "Podoficerowie grup dyspozycyjnych", red. J. Maciejewski, A.Rusak, A.Krasowska - Marut, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2009.
 52. "Dziesięciolecie Polski w Pakcie Północnoatlantyckim w ocenie opinii publicznej", [w] "10 lat Polski w NATO. Materiały pokonferencyjne", pod red. A.Skrabacz, Centralna Biblioteka Wojskowa, s. 142-166.
 53. "Kobiety w Policji. Rzeczywistość a oczekiwania społeczne", [w:] "Tożsamość społeczna służb mundurowych", pod red. J. Maciejewskiego, W. Nowosielskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2009.
 54. "Regionalna władza samorządowa w Polsce. Ujęcie socjologiczne", [w;] "Przekształcenia regionalnych struktur funkcjonalno - przestrzennych. Europa bez granic - nowe wyzwania", pod red. Dariusza Ilnickiego, Krzysztofa Janca, Seria: Rozprawy Naukowe Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego, Druk: Studio Gaphito, Oborniki Śląskie 2008, s. 55-62.
 55. "<<Nieobywatelskie>> społeczności lokalne? - w świetle badań nad polityczną partycypacją lokalną Dolnoślązaków", [w:] "Closer to citizens. Wyzwania dla polskiej demokracji w Unii Europejskiej" pod red. Aldony Wiktorskiej - Świeckiej, Wiesława Bokajły, Oficyna Wydawnicza Atut - Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, Wrocław 2008, s. 265-279.
 56. "Wybrane aspekty statusu i roli sołtysa wsi w świetle badań własnych" (współautorstwo z J. Placety), "Samorząd Terytorialny" 1/2 2008, s. 5-16.
 57. "Samorząd powiatowy jako kreator lokalnej elity politycznej. Rola powiatu w zaspokajaniu potrzeb społeczności lokalnej", [w:] "Przywództwo lokalne a kształtowanie demokracji partycypacyjnej", pod red. Stanisława Michałowskiego i Katarzyny Kuć - Czajkowskiej, Wyd. UMCS, Lublin 2008, s. 55-70.
 58. "Przemoc wśród nieletnich - próba diagnozy zjawiska w świetle badań własnych", pod red. J.Wawrzyniak, Wyd. Wyższej Szkoły Humanistyczno - Ekonomicznej w Łodzi, Łódź 2008.
 59. "Policjantki. Wybrane aspekty socjologiczne pozycji i roli kobiet w Policji", [w:] "Kobieta jako funkcjonariusz porządku publicznego" pod red. Romana Kality, Piotra Łapińskiego, Centralny Ośrodek Szkolenia Służby Więziennej w Kaliszu, Polskie Towarzystwo Kultury Fizycznej w Wojsku, Tom 12, Kalisz 2008, 30-43.
 60. "Centralne Biuro Antykorupcyjne: od potrzeby społecznej do grupy dyspozycyjnej" (współautorstwo z P.Turczyńskim), [w:] "Oficerowie grup dyspozycyjnych. Socjologiczna analiza procesu bezpieczeństwa narodowego" pod red. T. Kołodziejczyka, D. Kozerawskiego, J. Maciejewskiego, Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2008, s. 157-176.
 61. "Wojskowi jako elita w ujęciu teoretycznym C.W.Mills'a", [w:] "Oficerowie grup dyspozycyjnych. Socjologiczna analiza procesu bezpieczeństwa narodowego" pod red. T. Kołodziejczyka, D. Kozerawskiego, J. Maciejewskiego, Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2008, s. 29-44.
 62. "Prospołeczny szeryf walczy z przestępczością? Wizerunek zawodu policjanta w oczach kandydatek i kandydatów do służby w Policji", [w:] "Służba kobiet w formacjach mundurowych", pod red. A.Skrabacz, K.Piwowarska, Wyd. Centralna Biblioteka Wojskowa, Warszawa 2008, s. 94-106.
 63. "Radni sejmików wojewódzkich jako elita. Aspekty teoretyczne i empiryczne", [w:] "Oblicze polityczne regionów. Elity i społeczeństwo", pod red. M.Dajnowicz, Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania, Białystok 2008, s. 315-329.
 64. "Mobbing jako forma przemocy. Społeczne tło występowania zjawiska w Polsce", [w:] "Socjologiczne i psychologiczne aspekty przemocy", pod red. J. Wawrzyniak, Wyd. Wyższej Szkoły Humanistyczno - Ekonomicznej w Łodzi, Łódź 2007, s., 69-82.
 65. "Organizacja pozarządowe Dolnego Śląska. Portret socjologiczny", [w:] "Oblicze polityczne regionów" pod red. M.Dajnowicz, Wyd. Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku, Białystok 2007, s. 127-142.
 66. "Zmora korupcji a CBA", "Dziś. Przegląd społeczno - polityczny", 10/2007, s. 37-45.
 67. "Dziennikarze. Pomiędzy profesją a misją", [w:] "Demokracja medialna - źródła władzy", pod red. A.Krachera i R.Riedla, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu, Racibórz 2007, s. 24-34.
 68. "Kandydatki do służby w Policji. Szkic socjologiczny", [w;] "Kobiety w grupach dyspozycyjnych społeczeństwa. Socjologiczna analiza roli kobiet w wojsku, policji i innych grupach dyspozycyjnych społeczeństwa" pod red. J. Maciejewskiego i K. Dojwy, Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2007, s. 95-107.
 69. "PSL reaktywacja", "Dziś. Przegląd społeczno - polityczny", 1/2007, s. 143-150.
 70. "Sejmiki jako regionalne sceny polityczne. Trwałość aspiracji samorządowych oraz preferencji partyjnych radnych sejmików wojewódzkich", "Samorząd Terytorialny" 10/2007, s. 7-21.
 71. "Policjantki i policjanci o służbie w Policji" [w;] "Grupy dyspozycyjne społeczeństwa polskiego", pod red. Jana Maciejewskiego, Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2006, s. 119-130.
 72. "Podoficerowie Policji - szkic socjologiczny" [w;] "Grupy dyspozycyjne społeczeństwa polskiego", pod red. Jana Maciejewskiego, Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2006, s. 279-298.
 73. "Obraz polityki i polityków w społeczeństwie polskim", [w:] "Człowiek wobec masowych zjawisk społecznych" pod. red. J.Klebaniuka, Wyd. "Atut", Wrocław 2006, s. 105-115.
 74. "Jakie będą wybory samorządowe", "Dziś. Przegląd społeczno - polityczny", 3/2006, s. 69-75.
 75. "Samorząd wojewódzki jako kreator elity politycznej. Radni sejmików wojewódzkich w wyborach parlamentarnych 2005 roku", (współautorstwo z J.Placety), "Samorząd Terytorialny", 3/2006, s. 20-33.
 76. "Kampania wyborcza z sondażami opinii w tle", "Dziś. Przegląd społeczno - polityczny" 12/2005, s. 59-69.
 77. "Opinia publiczna o politykach", "Dziś. Przegląd społeczno - polityczny", 6/2005, s. 81-92.
 78. "PSL Waldemara Pawlaka", "Dziś. Przegląd społeczno - polityczny, nr 4/ 2005, ", s. 85-93.
 79. "EFS: walka o inną Europę", "Rita Bum", nr 9, zima 2005, s. 58-59.
 80. "Co w UL-u brzęczy", "Dziś. Przegląd społeczno - polityczny", nr 2/ 2005, s. 105-111.
 81. "Kobiety w wyborach samorządowych w Polsce (1990 - 2002)", "Samorząd Terytorialny" nr 4/2005, s. 27-35.
 82. "Policjanci: motywy podjęcia służby, wady i zalety pracy w Policji" [w:] "Problemy Bezpieczeństwa narodowego a grupy dyspozycyjne", pod red. J.Maciejewskiego, O.Nowaczyk, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2005, s. 339-352.
 83. "Kobiety w Policji. Wybrane zagadnienia" (współautorstwo), [w:] "Problemy bezpieczeństwa narodowego a grupy dyspozycyjne", pod red. J.Maciejewskiego i O.Nowaczyk, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2005, s. 323-338.
 84. "Samorządowiec w spódnicy?", [w:] "Problemy wolności i pluralizmu światopoglądowego w III RP", pod red. Wojciecha Sitka, Wydawnictwo "Atut", Wrocław 2005, s. 43-66.
 85. "Świat dla ludzi", "Dziś. Przegląd społeczno - polityczny", nr 12/ 2004.
 86. "Przymusowa lewicowość SLD", "Dziś. Przegląd społeczno - polityczny", nr 10/ 2004, s. 145-149.
 87. "Kobiety w wyborach samorządowych w 2002 roku. Kandydatki i radne Sejmiku Wojewódzkiego Województwa Dolnośląskiego", "Problemy Humanistyki", nr 8/9, Poznań 2003/2004, s. 125 - 146.
 88. "Partycypacja kobiet w życiu politycznym w oczach studentów" - sprawozdanie z badań, "Dobre państwo - kryteria, wskaźniki. Diagnoza i zalecenia", wydawnictwo przedkonfernecyjne, Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości im. Leona Koźmińskiego, Warszawa 2001.